VOTO - Voice of the Ocean

Människor behöver förstå varför havet är så viktigt och hur tillståndet i haven kan förbättras. VOTO bedriver och stödjer utbildning, information och kunskap som är avgörande för förståelsen av vad som behöver göras och hur man gör det.

Havet är din bästa kompis!

Havet är din bästa kompis är del två i ett projekt som vi genomför tillsammans med Lasse Åberg. Vi vill genom Lasse Åbergs illustrationer och berättelser öka nyfikenheten och engagemanget för havet hos barn och ungdomar. Genom det här projektet visar vi varför det är så viktigt att ta hand om haven och berättar om de utmaningar som finns på grund av vårt sätt att utnyttja haven på ett osunt sätt.

Dessa illustrationer har resulterat i ett antal animerade filmer och nu senast en barnbok, en pysselbok och en webbsida där man kan spela, se reportage och läsa boken digitalt tillsammans med Lasse samt mycket annat kul. 

Kom och besök oss för att ta del av materialet. Och komihåg att ta med barn och ungdomar. 

VOTO Ocean Knowledge

En del av VOTOs uppdrag är VOTO Ocean Knowledge. Genom det vill vi hjälpa forskare att förstå havet som ett system. Detta görs genom insamling av data som är användbar för forskning. Ocean Knowledge arbetar längs två olika tidslinjer:

  • Insamling av data för aktuell vetenskaplig forskning.
  • Insamling av data för att kompensera för bristen på långsiktiga dataserier, med syftet att hjälpa vetenskapen i framtiden (10 år och längre fram) att svara på frågor som kan uppstå över tid. Ocean Knowledge skapar en baslinje av data om havet för framtida generationer.

Kontaktperson

Niklas Nilsson

Mer info

Ocean Knowledge finns på plats på Stockholm H₂O delar av dagarna och visar upp och berättar om den senaste tekniken för hur vi hjälper forskare och vetenskapen att förstå havet som ett system genom att samla in data om havet med hjälp av våra “undervattens drönare” som åker runt i Östersjön och samlar in all tänkbar data.

VOTO i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Infotainer – Interaktiv skärm

Aktör VOTO - Voice of the Ocean

Se på filmer och reportage om havet, spela spel, lyssna på Lasse Åberg som läser sin bok, “Havet är din bästa kompis!”

Tipsrunda – vinn pysselbok som Lasse Åberg producerat

Aktör VOTO - Voice of the Ocean

Scanna 5 QR-koder och svara på frågorna. Vinn pysselbok.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Infotainer – Interaktiv skärm

Aktör VOTO - Voice of the Ocean

Se på filmer och reportage om havet, spela spel, lyssna på Lasse Åberg som läser sin bok, “Havet är din bästa kompis!”

Tipsrunda – vinn pysselbok som Lasse Åberg producerat

Aktör VOTO - Voice of the Ocean

Scanna 5 QR-koder och svara på frågorna. Vinn pysselbok.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Infotainer – Interaktiv skärm

Aktör VOTO - Voice of the Ocean

Se på filmer och reportage om havet, spela spel, lyssna på Lasse Åberg som läser sin bok, “Havet är din bästa kompis!”

Tipsrunda – vinn pysselbok som Lasse Åberg producerat

Aktör VOTO - Voice of the Ocean

Scanna 5 QR-koder och svara på frågorna. Vinn pysselbok.