Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus inspirerar ungdomar inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik genom handledda experiment i laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum och vandringar i växthus och grönskan i Bergianska trädgården. Både skolaktiviteter och helg- och sommarkurser erbjuds. Verksamheten ägs av KTH och Stockholms universitet och med Stockholms stad som långsiktig partner.

Testa att vara biolog!

Vad är det som lever i en damm? Hos oss får du utforska vad som finns under ytan genom att se dammens invånare och få undersöka dem i förstoring. Låt dig fascineras av mångfalden och lär dig mer om trollsländor och andra små vattenlevande organismer.

Gissa larven!

Vem är barn till vem? Visste du att trollsländor lever större delen av sitt liv under vatten? Lär dig känna igen hur de olika sländornas larver ser ut. 

Kontaktperson

Karolina Larsson

Mer info

Vetenskapens Hus i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Testa att vara biolog

Aktör Vetenskapens Hus

Vi utforskar organismer från en sötvattensdamm. Rita en trollslända eller lär dig hur du själv kan gå ut och håva i en damm.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Testa att vara biolog

Aktör Vetenskapens Hus

Vi utforskar organismer från en sötvattensdamm. Rita en trollslända eller lär dig hur du själv kan gå ut och håva i en damm.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Testa att vara biolog

Aktör Vetenskapens Hus

Vi utforskar organismer från en sötvattensdamm. Rita en trollslända eller lär dig hur du själv kan gå ut och håva i en damm.