Vattenresurs Sverige AB

Övergödda sjöar och havsvikar är vanliga i Sverige. Idag läcker stora mängder näring från sedimenten p g a tidigare utsläpp och håller sjöarna övergödda, trots att utsläppen åtgärdats. Vi har metoden som snabbt och effektivt återställer den ekologiska balansen!

Metod

Genom att försiktigt injicera ett aluminiummineral i de sjöbottnar som läcker fosfor kan vi effektivt, snabbt och permanent binda den fosfor som fortsätter att hålla sjön eller havsviken övergödd.

I många sjöar kommer huvuddelen av näringstillförseln från just sedimenten och vi kan med vår metod binda hundratals kilo fosfor och hindra den från att fortsätta skada sjön och att läcka vidare till andra sjöar eller Östersjön.

Det material som vi tillsätter är samma produkt som också bl a renar det dricksvatten du har i vattenkranen hemma eller spillvattnet vid avloppsreningsverket. Eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel håller aluminiummineralet en kvalitet som är avsedd för livsmedelsproduktion.

Referenser

Vi har behandlat ett tjugotal sjöar, de flesta i Stockholmsregionen.

Kanske bor du vid en av dessa sjöar som efter vår restaurering plötsligt har gått från att tidvis vara en grön algsörja till en sjö med klart vatten, stort siktdjup och en återställd ekologi med naturliga fiskbestånd?

2021-2022 Lejondalssjön, Upplands-Bro

2021 Magelungen, Stockholm och Huddinge

2021 Bastusjön, Nacka

2021 Ullnasjön, Österåker, Täby och Vallentuna

2020 Trehörningen, Huddinge

2020 Sicklasjön, Nacka

2020 Järlasjön, Nacka

2020 Norrviken, Solluntuna och Upplands-Väsby

2020 Djurgårdsbrunnsviken*, Stockholm

2019 Orlången, Huddinge

2019-2020 Södra Bergundasjön, Växjö

2018 Växjösjön, Växjö

2017 Kottlasjön, Lidingö

2016 Långsjön, Nacka

2012-2013 Björnöfjärdarna, Värmdö

2011 Trekanten, Stockholm

2007 Malmsjön, Botkyrka

Kontaktperson

Göran Andersson

Mer info

Vattenresurs i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.