SurfCleaner AB

SurfCleaner designar, utvecklar och tillverkar världens första skimmer/separatorhybrider för insamling, separation och återvinning av föroreningar på vattenytan – exempelvis olja, diesel, bensin, plast, flytslam, skräp, med mera.

Vi driver på för att skapa verklig förändring

SurfCleaner gör det möjligt för avloppsreningsverk att lösa problem med flytslam och att bidra till produktion av bioenergi. Vi hjälper industrier att återvinna olja, diesel och bensin från förorenat vatten och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser med upp till 95%. Vi hjälper även till att rensa bort olja i hamnar, floder, tunnlar, gruvor och oljegropar. Framtida modeller av SurfCleaner kommer att kunna avlägsna plast och alger i floder, hamnar, kustområden och bidra till renare hav.

 

Vår vision är att göra positiv, verklig och hållbar skillnad för miljön. För att nå dit hjälper vi företag, myndigheter och länder att göra synbar skillnad. Tillsammans kan vi åstadkomma en verklig förändring för en hållbar framtid. Vi är “The Heart of Water”.

SurfCleaner-Teknologin

Vi har en unik teknologi som kombinerar variationer i inflödeshastighet och riktning med gravimetrisk separation. Därmed får vi en bevisat effektiv process, som förhindrar att föroreningar samlas på vattenytan. Det bidrar bland annat till att minska utsläpp av växthusgaser.

Teknologin bygger på Dr. Stig Lundbäcks upptäckt av det mänskliga hjärtats pumpfunktion, “Dynamic Adaptive Piston Pump” (DAPP). Han använde DAPP för att skapa och utveckla SurfCleaner, men applicerade också andra universella lagar, som exempelvis tyngdlagen, jämvikt, variationer i rotationers centrum och periferi, skillnad i densiteter, med mera.

Kontaktperson

Christina Lundbäck

Mer info

SurfCleaner i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

SurfCleaner teknologin

Aktör SurfCleaner

Mötesplats H₂O: SurfCleaner – världens första skimmer/separatorhybrid med uppdrag att ta hand om världens obehandlade vatten

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.