Stockholms Universitet

Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.

Utbildning och forskning inom miljö och hållbar utveckling

Stockholms universitet strävar efter att vara ledande inom miljö och hållbar utveckling. Här presenteras ett urval av  utbildning och forskning som sker inom området. Läs mer om dem och andra via vår hemsida.

Stockholm Resilience Center (SRC) är ett internationellt forskningscentrum om resiliens och hållbarhetsvetenskap. Sedan lanseringen 2007 har SRC utvecklats till ett världsledande vetenskapscentrum för att hantera de komplexa utmaningar mänskligheten står inför.

Bolincentret för klimatforskning är en multidisciplinär sammanslutning med över 400 forskare i Sverige som bedriver forskning och forskarutbildning relaterad till jordens klimat.

Institutionen för naturgeografi forskar på naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan.

På Institutionen för miljövetenskap arbetar forskare med olika bakgrund inom naturvetenskap med forskningsfrågor som rör bland annat klimat och luftföroreningar samt spridning och effekter av miljögifter.

Östersjöcentrum fokuserar på Östersjöns stora utmaningar och ska genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt bidra med kunskap till myndigheter och andra organisationers åtgärdsarbete.

Stockholms universitet och Stockholm H20

Under Stockholm H2O kommer Stockholms universitet tillsammans med Vetenskapens hus och KTH Vattencentrum erbjuda barn en chans att titta närmare på insekter från vattnet. KTH och SU visar också upp forskningsprojekt som deltagare kan fråga och läsa om.

Mer info

Stockholms Universitet i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.