Stockholms Hamnar

Transporter till sjöss är ett bra alternativ för miljön. Infrastrukturen finns i stort sett på plats och sjöfarten har stora samlastningsfördelar. Kom in till oss så berättar vi vad vi som hamn gör för en renare sjöfart och ett bättre Stockholm.

Anta vår rodd- och elutmaning

Elanslutning av fartyg i hamn är en av flera miljöåtgärder som Stockholms Hamnar arbetar med. Genom att elansluta kan fartygen stänga av hjälpmotorerna när de ligger vid kaj. Kom in till oss, testa våra roddbåtar och se hur mycket el du lyckas generera. Tävla mot en känd, okänd eller varför inte en hamnarbetare i vår el- och roddutmaning.

Det här är Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Över 30 000 passagerare passerar hamnarna varje dag, vi har 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år och tar emot närmare 300 internationella kryssningsfartyg varje år. När det gäller gods så passerar 9 miljoner ton gods hamnarna varje år. Hamnarna finns i Stockholms stad, Nynäshamns kommun och Norrtälje kommun.

Kontaktperson

Camilla Strümpel

Mer info

Stockholms Hamnar i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholms Hamnar

Aktör Stockholms Hamnar

Mötesplats H₂O: Berättar om första spadtag, elanslutning, kryssningsfartyg och miljöarbetet i stort.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.