Stockholm Vatten och Avfall

Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Långsiktiga satsningar för en hållbar stad

Tack vare ett långsiktigt och hållbart arbete har vi kunnat förse stockholmarna med rent och gott dricksvatten i över 150 år. Men för att kunna möta framtidens utmaningar med förändrat klimat och ökade miljökrav, tar vi nu ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 bygger vi ut, moderniserar och renoverar våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra elva vattentorn samt huvudvattenledningsnätet.

Om cirka sju år kommer vi även ha byggt färdigt det nya, effektivare reningsverket i Henriksdal. Med ny membranteknik i verket, renar vi Stockholms avloppsvattnet bättre. Membranen som består av spagettiliknande trådar med porer små som en tusendels hårstrå, suger upp avloppsvattnet in i trådarna genom porerna, medan slammet hålls kvar på utsidan. Med modern membranteknik kan dubbelt så mycket vatten renas på samma yta, samtidigt som utsläppen av kväve, fosfor och mikroplaster i Östersjön minskar kraftigt. 

Vårt viktigaste livsmedel

Utan vatten stannar vårt samhälle, men det tänker vi sällan på eftersom vi får den mängd vatten som vi vill ha varje gång vi vrider på kranen. Men hur kommer egentligen dricksvattnet till kranen, och vart tar vattnet vägen när du har diskat, duschat eller spolat på toaletten? Se vattnets väg genom Stockholm, och ta del av våra enkla tips för hållbar vattenanvändning. 

Kontaktperson

Eva Rådmark Herrder

Mer info

Stockholm Vatten och Avfall i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Bajsbasket

Aktör Stockholm Vatten och Avfall

Spola rätt! Vad får man slänga i toan och inte? Pricka rätt grej i rätt behållare.

Stockholm Vatten och Avfall

Aktör Stockholm Vatten och Avfall

Mötesplats H₂O: Samtal mellan Fritte Fritzon och experter från Stockholm Vatten och Avfall, som bland annat berättar om hur Östersjön egentligen mår.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Bajsbasket

Aktör Stockholm Vatten och Avfall

Spola rätt! Vad får man slänga i toan och inte? Pricka rätt grej i rätt behållare.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Bajsbasket

Aktör Stockholm Vatten och Avfall

Spola rätt! Vad får man slänga i toan och inte? Pricka rätt grej i rätt behållare