Rena Mälaren

Rena Mälaren är en ideell organisation med två mål: Få upp så mycket gifter som mjligt samt att nå ut till allmänhet och politiker för att försöka påverka till ett sundare förhållningssätt till våra ömtåliga vattenmiljöer.

Från död sjöbotten till blomstrande oas

Arbetet med Rena Mälaren startades av Fredrik Johansson och dagliga verksamheten Främja. Idag uppskattas vi vara över 300 volontärer, såväl över som under vattenytan, som regelbundet är med och städar.

Rena Mälaren utför minst en städning i veckan, ofta fler. Projektets syfte är att få bort gifter från Mälaren/Östersjön samt att väcka opinion så att folk inte fortsätter att slänga sina sopor i vår vackra och ömtåliga vattenmiljö.

I juli 2022 påbörjar vi ett projekt där vi skall återinplantera växter på de annars döda havsbottnarna inne i centrala Stockholm. Först ut är en odling som görs utanför Stadshuset.

Holgersons underbara skräpresa genom Sverige

Vi har nu påbörjat första fasen i Holgersons underbara skräpresa genom Sverige. Målet är att genom att besöka andra delar av Sverige inspirera andra aktörer till att våga ta vid det jobb vi påbörjat med städningen av våra sjöbottnar.

Kontaktperson

Fredrik Johansson

Mer info

Rena Mälaren i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Hur är tillståndet för våra vatten?

Aktör Rena Mälaren

Mötesplats H₂O: Ideella föreningen Rena Mälaren plockar upp gifter ur våra vatten. Hur är tillståndet i våra vatten?

Skräpdykning

Aktör Rena Mälaren

Rena Mälaren anordnar en skräpdykning på plats och visar hur deras arbete går till. Detta direkt vid Strandvägen.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Skräpdykning

Aktör Rena Mälaren

Rena Mälaren anordnar en skräpdykning på plats och visar hur deras arbete går till. Detta direkt vid Strandvägen.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Skräpdykning

Aktör Rena Mälaren

Rena Mälaren anordnar en skräpdykning på plats och visar hur deras arbete går till. Detta direkt vid Strandvägen.