Re:Imagine

Genom ett nytt gemensamt initiativ vill Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS), Stena Recycling och Coca-Cola i Sverige öka medvetenheten kring havsmiljön och samtidigt förändra synen på skräp, i syfte att ge det ett nytt liv och haven en ny chans. 

Uppmärksammas havsmiljön med nya perspektiv

Med installationen Sweden Re:Imagined vill parterna tillsammans med Håll Sverige Rent, Rena Mälaren, Kungliga Djurgårdens Intressenter och Kungliga Djurgårdens förvaltning sätta perspektiv på ett nytt Sverige där använda produkter ses som råvaror i stället för något som bara kastas bort. Samarbetet har ett särskilt fokus på vatten och att belysa problemen med nedskräpade sjö- och havsbottnar, vilket bland annat demonstreras av en konstinstallation tillverkad från 7 ton insamlat skräp på land och under ytan på Djurgården i Stockholm.

Konstinstallation av skräp

Vatten är en av de mest värdefulla naturresurserna och en avgörande del för det gemensamma ekosystemet. I projektet Sweden Re:Imagined har över hundra volontärer under tre dagar plockat och dykt efter skräp på Djurgården i Stockholm och i dess omgivande vatten. Totalt samlades det in över 7 ton skräp. Bland annat hittades stora mängder däck, bilbatterier och sparkcyklar i vattnet. Insamlingen
genererade också hundratals påsar med skräp som samlats in på land. Det insamlade skräpet utgör grunden till en fysisk konstinstallation som illustrerar de långsiktiga problemen med nedskräpning, men också vilka möjligheter som finns om det tas tillvara på rätt sätt.


– Sverige är fullt av material som vi inte tar hand om och till och med dumpar i våra hav eller lämnar i naturen. Våra svenska vatten kan vid en första anblick se ut att må bra. Men vi ser inte det som finns under ytan. På havs- och sjöbotten döljer sig mycket som inte hör hemma där och som är skadligt för såväl havsmiljö som djurliv. Vi är stolta över om vi tillsammans med våra partners kan bidra till att lyfta perspektiven, säger Stefan Rahm, vd på KSSS.

Re:Imagine i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.