Projekt Slussen

Slussens ombyggnad är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen. Möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren är idag för liten för att förhindra översvämningar vid kraftiga vattenflöden till sjön. En viktig del i ombyggnaden av Slussen är att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet. Det vill säga göra det möjligt att tappa ut större mängder vatten från Mälaren till Östersjön. Därigenom minskar risken för översvämningar – både i Mälardalen och Gamla stan, och dricksvattnet säkras för cirka två miljoner människor.

Foto: DBOX Foster + Partners

Ett av Stockholms stads största klimatanpassningsprojekt

Nya Slussen byggs för att hålla i ungefär 100 år, vilket är normalt för den här typen av konstruktion. Ombyggnaden av Slussen är ett av Stockholms stads största klimatanpassningsprojekt. Anläggningen anpassas för att klara den havsnivåhöjning som är sannolik under sin livslängd. Projektet tar höjd för en höjning av havets nivå med cirka 1 m på global nivå, vilket med landhöjningen inräknad innebär en havsnivå som är cirka 0,5 m högre än idag i Stockholmsområdet. Det innebär att nya Slussen anpassas till den havsnivåhöjning som SMHI bedömer som sannolik inom anläggningens livslängd på 100 år.

Nya Slussen anpassas efter dagens behov

Avtappningskapaciteten ökas från cirka 300 kubikmeter per sekund till cirka 1400 vid Slussen och översvämningsrisken kommer att minska drastiskt. För strandängar och de djur och växter som lever i Mälaren innebär den nya regleringen förbättringar. Men detta har även vägts samman med behoven kring dricksvatten, jordbruk, kulturmiljö, sjöfart, infrastruktur och bebyggelse – för att helheten ska bli så bra som möjligt. Mälarens vattenstånd varierar idag inom ett spann på cirka 70 cm. Det gäller även för den nya regleringen, men med den kommer Mälaren mer att likna en naturlig sjö. Samtidigt säkerställer den nya regleringen att vattennivåerna i Mälaren inte stiger för högt eller för lågt.

Kontaktperson

Eva Rosman

Mer info

Projekt Slussen i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.