Levande Hav

Levande Hav har skapat en process för att minska algblomningen i Östersjön.

Vad är målet?

Vi vill skapa en levande och frisk skärgård/Östersjö och målet är att minska fosforusläppen från bottensedimenten så att havet själv kan reglera algblomningen och återskapa liv i de döda bottnarna. Vår metod gynnar alla som lever kring Östersjön genom att vi minskar förekomsten av algblomning. Det påverkar turistnäringen positivt (bad och fiske) och ger en förbättrad livsmiljö för alla fiskar och  vattenlevande organismer, då de får en friskare miljö att leva i.

Hur gör vi?

Vi har tagit fram en produkt, aktiverad kalksten, som har utvecklats i ett EU-projekt (SeaBased) och vi fått medel för att förbättra produkten och göra långsiktiga tester. Den aktiva kalkstenen framställs från en naturlig, billig sidoprodukt från kalkindustrin. Den binder fosfor i bottensedimentet, som annars skulle bidra och göda blomningen av cyanobakterier, i.e. den giftiga algblomningen. Den aktiverade kalkstenen är lätt att sprida över stora vattenytor och sjunker snabbt ner tlll bottensedimentet där den binder fosforn. Partners i projektet är SMA Mineral AB som tillhandahåller råmaterialet, Cementa – Fabrik Slite producerar den aktiva kalkstenen, SMA Mineral sprider materialet med helikopter och Länsstyrelsen i Östergötland provtar och följer upp effekten av spridningen. Dessutom ingår Institutionen för Material-och Miljökemi (MMK) på Stockholms universitet där vi testar bindningen mellan fosfor och den aktiva kalkstenen i labmiljö. Klamag AB är projektets affärsrådgivare och utvecklar affärsmodellen. Levande Hav AB koordinerar och projektleder arbetet.

Kontaktperson

Eva Björkman

Mer info

Levande Hav i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.