KTH

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen.

Innovativt forsknings- och utbildningsklimat

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning.

Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Det innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och våra utbildningar skapar en ny generation ingenjörer, arkitekter och lärare.

KTH Vattencentrum och Stockholm H20

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH) är en plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser.

Centrumet startade i februari 2017 med finansiering från KTH i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute (SEI). Centrumet arbetar för att åstadkomma vatteninnovationer för en hållbar planet genom att föra samman experter, forskare och beslutsfattare och erbjuda dem en plattform för samverkan.

Under Stockholm H2O kommer KTH Vattencentrum tillsammans med Vetenskapens hus och Stockholms universitet erbjuda barn en chans att titta närmare på insekter från vattnet. KTH och SU visar också upp forskningsprojekt som deltagare kan fråga och läsa om.

Kontaktperson

Mer info

KTH i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.