KSSS

KSSS är en av världens ledande, äldsta och största seglingsklubbar med bred och omfattande verksamhet. Vi har 5 600 medlemmar varav 2 100 är ungdomar.

Havet

Vatten är en av våra mest värdefulla resurser och helt avgörande för vårt genemsamma ekosystem. 

Havet och havsmiljön är en grundförutsättning för KSSS verksamheter. Vi kan, vill och har en möjlighet att göra skilland för en hållbar utveckling av vår havsmiljö. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten för gynna havsmiljön på kort och lång sikt. Som en av världens största klubbar kan och vill KSSS vara en del av detta kunskapslyft på lokal, nationell och internationell nivå.

Sedan 2020 jobbar KSSS med projeket Stockholm Ocean Hub som är en sammanhållande länk för KSSS hållbargetinitiativ och en arena för upplevelsebaserat lärande, praktisk handling och innovation och förändringsprojekt. Satsningen bygger på och är helt beroende av samarbeten mellan partners, Stockholm Stad och utvalda aktörer.

Sweden Reimagined

Som ett led i KSSS hållbargetsarbete och delaktighet på Djurgården, har KSSS startat projektet Sweden Reimagined tillsammans med Stena Recycling, Coca-Cola och Håll Sverige Rent. Syftet med projektet är att visa på vikten av ett ciruklärt förhållningssätt inom respektive verksamhet, samt att KSSS är en del av den långsiktiga utvecklingen på Djurgården.

Under våren har KSSS och Sweden Reimagined genomfört flertalet aktivivteter på Djurgården för att samla skräp både på botten och på land. Delar av det som hämtades upp från botten ställdes ut i en utställning i Wasahamnen under Gotland Runt 30 juni – 3 juli.

Kontaktperson

Stefan Rahm

Mer info

KSSS i programmet