Initiativ Utö

Kan tre våtmarker på Utö rädda Östersjön? Initiativ Utö vill vända negativ miljöpåverkan genom att återställa marina miljöer och skapa cirkulära system för att förbättra förutsättningar för djur och människor samt nyetablera åtgärder som är till gagn för miljö och motion.

Östersjön har tappat balansen

Det började med en frustration över att det var mer gröt i näten än abborrar, att man fick börja leta efter lä från algblomningen istället för sjöbrisen och att snorklingen visade på ludna tångruskor och en havsbotten i många nyanser av brunt. Ur detta faktum föddes Stiftelsen Initiativ Utö. Vi är stolta och tacksamma över att få dra vårt strå till stacken och bli en del av den kollektiva kraft som kan göra Östersjön till ett renare innanhav med friskare bottnar och ett levande djurliv. 

Ledstjärnan i allt vi gör är hållbarhet i praktiken. På Utö har vi nu tre våtmarker och med Utö som bas kan vi skapa en skalbar modell för att göra skillnad på riktigt.

Vi har en lösning i tre steg

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Det beror bland annat på moderna skogsbruket och lantbruket, storskaligt överfiske och mänsklig påverkan av fiskarnas habitat. Vår lösning för att göra Östersjön renare består av tre steg som bildar en cirkulär och skalbar process.

  1. Vattnet. Genom att låta våtmarken bromsa det näringsrika vattnet och genom att använda metoder för att ta upp fosfor ur bottensediment och vatten kan vi minska gödningen och tillväxten av växtalger.
  2. Rovfisken. I våtmarken får gädda och abborre leka ifred från spigg, brax och mört. Mer rovfisk ger renare bottnar eftersom djurplankton och växtätare får vara i fred.
  3. Odlingen. Vass och annat grönt från våtmarken tas om hand och komposteras för att användas i en landbaserad odling. Bevattning sker med näringsrikt vatten från våtmarken. Odlingen ger grönsaker, örter och bär.

Kontaktperson

Robert Cederlund

Mer info

Initiativ Utö i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Kan tre våtmarker på Utö återställa balansen i Östersjön?

Aktör Initiativ Utö

Mötesplats H₂O: Intar scenen för att prata om projektet.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.