Fossil Free Marine

Fossil Free Marine utvecklar infrastrukturlösningar som möjliggör omställningen till ett hållbart båtliv – här och nu

Världens första mobila obemannade marinstation ligger på Lidingö

I slutet av juli sjösatte Fossil Free Marine världens första mobila helt obemannade marina tankstation på Lidingö. Stationen är utformad för att uppfylla samma stränga miljö- och säkerhetskrav som gäller för obemannad drift på land, och är särskilt utvecklad för distribution av förnybara drivmedel, som HVO100 och Biobensin. Stationen öppnar för drift under slutet av augusti, och ligger i direkt anslutning till OKQ8:s station vid Islinge.

En omställning till ett hållbart båtliv - här och nu

Fossil Free Marines nya station är framtidssäkrad, genom sin konstruktion helt i modern komposit, och med en livslängd på minst 50 år. Men omställningen till ett hållbart båtliv kan ske redan här och nu, tack vare de s.k “drop-in” biodrivmedel som stationen distribuerar. HVO100 är kompatibelt med alla moderna dieselmotorer, och certifierades av Volvo-Penta redan 2016. Biobensin är en ersättare för vanlig Blyfri 95 oktan (E10), men till största delen tillverkad av förnybara råvaror. Dessa drivmedel möjliggör en massiv reduktion av utsläppen av inte minst CO2, men även partiklar och skadliga kolväten, redan här och nu. Ett viktigt steg för inte minst Stockholms känsliga inre vatten!

Kontaktperson

Karl-Oscar Tjernström

Mer info

Fossil Free Marine i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.