Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Coca‑Cola Europacific Partners är ett världsledande konsumentvaruföretag där hållbarhet står i centrum för arbetet. De vill bland annat öka medvetenheten kring havsmiljön och samtidigt förändra synen på skräp.

Värdefull naturresurs

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) har en koncernövergripande klimatstrategi om att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Eftersom drygt 90 procent är så kallade indirekta utsläpp, som uppstår i värdekedjan från exempelvis förpackningar och ingredienser, krävs ett nära samarbete med leverantörer och partners för att nå målet om netto noll.

Vatten är en av de mest värdefulla naturresurserna och en avgörande del för det gemensamma ekosystemet. CCEP arbetar därför för att skydda våra vattenkällor, använda vattnet sparsamt och säkerställa att vattnet återförs rent. Tillsammans med flera partners bland annat Håll Sverige Rent arbetar CCEP också förebyggande för att motverka nedskräpning av vår natur och vatten.

Viktiga initiativ inom vatten

  • Driver flertalet projekt tillsammans med andra aktörer för att förebygga nedskräpning och värna om våra vatten. Bland annat genom projektet Re:Imagined. Tillsammans med Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) och Stena Recycling vill Coca-Cola i Sverige öka medvetenheten kring havsmiljön och samtidigt förändra synen på skräp, i syfte att ge det ett nytt liv och haven en ny chans.
  • Vattenförbrukningen per liter producerad dryck 2021 var 1,35 liter. Det är en minskning med 29 procent sedan 2010. Målet är att komma ner till 1,2 liter vatten per liter producerad dryck till 2025.
  • Installerat mer effektiva spolmunstycken i produktionslinjen för glasflaskor och aluminiumburkar, vilket har halverat dess vattenförbrukning.
  • Investerat i teknik för vattenbehandling som ger förutsättningar att återvinna vatten från exempelvis rengöring av burkar och flaskor för att sedan kunna använda det på nytt.

Kontaktperson

Rebecca Gertsson

Mer info

Coca-Cola i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.