Clearwell Europe

Vi ansvarar alla för att använda vatten på ett mer hållbart och rättvist sätt. Clearwell erbjuder en containerbaserad vattenreningslösning för hållbara industrier.

Erbjuder unik vattenreningsteknik

Clearwell utvecklar, tillverkar och levererar kompletta vattenreningsanläggningar för rening av tungmetaller i dagvatten och spillvatten från främst industin. Myndigheter ställer krav på alla industrier som genererar förorenat avloppsvatten. Clearwell erbjuder lösningar som adresserar myndigheternas krav och hjälper industrin att agera hållbart och i linje med FNs klimatmål.

Mobilt - Flexibelt - Skalbart - Rent

Clearwells vattenreningssystem byggs in i standardcontainrar för flexibilitet och mobilitet. Med Clearwells unika filtersystem sammansatt av granulater, nanofiberfilter, membranfilter, aktiva kolfilter, PES filter och plasmafilter renas det uppsamlade dagvattnet i flera steg. Systemet kan lätt placeras i anslutning till dagvattensystemets utlopp.

Kontaktperson

Nikolas Georgii

Mer info

Clearwell i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.