Värdefulla vatten är en utomhusutställning skapad av fotograf Johan Hammar som berättar om våra fantastiska sjöar, åar och våtmarker.