Mötesplats H₂O: Samtal mellan Fritte Fritzon och experter från Stockholm Vatten och Avfall, som bland annat berättar om hur Östersjön egentligen mår.