Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.