Mötesplats H₂O: Intar scenen för att prata om projektet.