Mötesplats H₂O: Ideella föreningen Rena Mälaren plockar upp gifter ur våra vatten. Hur är tillståndet i våra vatten?