Mötesplats H₂O: Pratar om sitt miljöengagemang och sitt arbete som fotograf.