Mötesplats H₂O: Berättar om första spadtag, elanslutning, kryssningsfartyg och miljöarbetet i stort.