Mötesplats H₂O: Några av årets deltagare i Stockholm Junior Water Prize berättar om sina innovationer.