Spola rätt! Vad får man slänga i toan och inte? Pricka rätt grej i rätt behållare.