Program

Här ser du hela programmet för Stockholm H₂O 2022. Programpunkterna uppdateras löpande.

Infotainer – Interaktiv skärm

Se på filmer och reportage om havet, spela spel, lyssna på Lasse Åberg som läser sin bok, “Havet är din bästa kompis!”

Bajsbasket

Spola rätt! Vad får man slänga i toan och inte? Pricka rätt grej i rätt behållare.

Testa att vara biolog

Vi utforskar organismer från en sötvattensdamm. Rita en trollslända eller lär dig hur du själv kan gå ut och håva i en damm.

SurfCleaner teknologin

Mötesplats H₂O: SurfCleaner – världens första skimmer/separatorhybrid med uppdrag att ta hand om världens obehandlade vatten

Stockholms Hamnar

Mötesplats H₂O: Berättar om första spadtag, elanslutning, kryssningsfartyg och miljöarbetet i stort.

Stockholm Vatten och Avfall

Mötesplats H₂O: Samtal mellan Fritte Fritzon och experter från Stockholm Vatten och Avfall, som bland annat berättar om hur Östersjön egentligen mår.

Håll Sverige Rent

Mötesplats H₂O: Håll Sverige Rent intar scenen. Kommer visa upp ett digitalt escape-room om marin nedskräpning som sker live med inbjudna gäster.

Skräpdykning

Rena Mälaren anordnar en skräpdykning på plats och visar hur deras arbete går till. Detta direkt vid Strandvägen.

Bajsbasket

Spola rätt! Vad får man slänga i toan och inte? Pricka rätt grej i rätt behållare.

Infotainer – Interaktiv skärm

Se på filmer och reportage om havet, spela spel, lyssna på Lasse Åberg som läser sin bok, “Havet är din bästa kompis!”

Testa att vara biolog

Vi utforskar organismer från en sötvattensdamm. Rita en trollslända eller lär dig hur du själv kan gå ut och håva i en damm.

Deltagare från SJWP

Mötesplats H₂O: Några av årets deltagare i Stockholm Junior Water Prize berättar om sina innovationer.

Skräpdykning

Rena Mälaren anordnar en skräpdykning på plats och visar hur deras arbete går till. Detta direkt vid Strandvägen.

Infotainer – Interaktiv skärm

Se på filmer och reportage om havet, spela spel, lyssna på Lasse Åberg som läser sin bok, “Havet är din bästa kompis!”

Bajsbasket

Spola rätt! Vad får man slänga i toan och inte? Pricka rätt grej i rätt behållare

Testa att vara biolog

Vi utforskar organismer från en sötvattensdamm. Rita en trollslända eller lär dig hur du själv kan gå ut och håva i en damm.

Deltagare från SJWP

Mötesplats H₂O: Några av årets deltagare i Stockholm Junior Water Prize berättar om sina innovationer.

Skräpdykning

Rena Mälaren anordnar en skräpdykning på plats och visar hur deras arbete går till. Detta direkt vid Strandvägen.